Κατάστημα και Κέντρο Ανακύκλωσης:

Βορείου Ηπείρου & 3ης Σεπτεμβρίου, Φιλιατρά, Μεσσηνίας

Τηλέφωνο:

6942 403 863, Δημήτρης Ανάργυρος

Τοποθεσία

Λίγα λόγια για εμάς

ΝΤΟΠΟΛΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ Δημήτρης Ανάργυρος

Στη διάθεσή σας για εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα

Άδεια Επαγγελματικού Εργαστηρίου / Αποθήκης Επεξεργασίας & προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, Αριθμός Άδειας Ω3ΗΔ7ΛΛ1-Δ/Κ, Ημερομηνία Έναρξης 10/01/2018. Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς μη Επικίνδυνων Στερεών Απόβλητων, Αριθμός Πρωτοκόλλου 61604 / 1883, Ημερομηνία Έναρξης 07/09/2015. Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, Ημερομηνία Έναρξης Συνεργασίας 05/03/2018

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας www.noonoo.gr

X